Jiří Weinberger s přáteli: Studio bez mikrofonu

Setkání s původními písněmi, povídkami a také s jazzem beze slov.
A hlavně: s lidmi, kteří jsou toho všeho autory a interprety.

Každý den na zeď házím hrách
a tuším proč: Mám strach mít strach.

Hravá výstava Jiřího Weinbergera a Pavly Hovorkové v Paláci YMCA potěší děti i dospělé, Redakce www.ceskenovinky.eu

Přehlídku básní, písní a her pro děti, jejich rodiče, učitele, starší sourozence a vedoucí kroužků z nové knihy Jiřího Weinbergera a ilustrátorky Pavly Hovorkové Učíme děti myslet a mluvit aneb Ví to každá kapka přináší výstava v Paláci YMCA Na Poříčí 12, Praha 1. Výstava potrvá od 11. května do 13. července 2016, otevřena bude denně od 8 do 21 hodin. Vstup pro veřejnost je volný.

Jiří Weinberger je básník, herec, textař a také absolvent specializace Pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jeho smysl pro humor, nadsázku, rytmus, rým a vynalézavé slovní hříčky připomene styl Emanuela Frynty, Jana Vodňanského a dalších moderních autorů. S Janem Vodňanským také občas jako host vystupuje v kavárně Caféidoskop v kabaretu Jak nám dupou králíci. Vodňanský také novou Weinbergerovu knihu s bohatými ilustracemi Pavly Hovorkové při zahájení výstavy slavnostně pokřtí.

Kniha Učíme děti myslet a mluvit aneb Ví to každá kapka obsahuje 101 básniček a velký počet původních doprovodných her, jejichž cílem je rozvíjet dětské myšlení, smysl pro poezii, češtinu a jazyk obecně. Mnohé básně se v této již čtrnácté Weinbergerově knize objevují poprvé. "Je v ní nezanedbatelné množství básní, které ještě nikdo neviděl a které jsem ještě nikomu ani neodříkal. A jsou tam také verše, které se sice veřejně objevily, ale pouze jako součást improvizovaných vyprávění v některém z našich kabaretních pořadů," říká Jiří Weinberger.

Kromě psaní, překládání veršů - zejména amerického básníka Ogdena Nashe - a vystupování v kabaretu se autor věnuje aplikacím počítačových simulací pro organizaci a řízení projektů, výuce komunikačních a prezentačních dovedností a řízení své malé, agilní firmy TIMING Praha, která sídlí právě v Paláci YMCA.

"Stále častěji se stává, že Palác YMCA jako památkově chráněné dílo prvorepublikové architektury přitahuje zajímavé osobnosti, a nás těší, že jim můžeme poskytnout prostor - ať už jde o místo pro jejich práci nebo třeba o možnost uspořádat přímo v budově svoji výstavu," dodává Petra Otřísalová, ředitelka Paláce YMCA.

Palác YMCA je budova postavená v centru Prahy ve stylu moderního klasicismu. Je stále místem, kde se intenzivně sportuje a kde se také konají kulturní akce. V tomto domě na dobré adrese si různé firmy a organizace rády pronajímají kanceláře. Samotná YMCA se v tuzemsku mimořádně rozšířila ve dvacátých letech minulého století a má zde slavnou tradici. Podporoval ji mimo jiné i první Československý prezident T. G. Masaryk spolu s dcerou Alicí.

www.palacymca.cz, Jana Bryndová

Kdo je kdo:

Jiří Weinberger vstoupil do literatury jako autor veršů, určených především dětem. Po sbírce Povídá pondělí úterku však následují publikace, ve kterých se adresáty spolu s dětmi stali i dospělí: Ach ty plachty, Kroky po krách, Na konci chřipky je krásně, Antianalfabeticum, texty písní ke hře Myška z bříška. Autorovy neotřelé rýmy a rytmus básní, připomínající mj. poezii Emanuela Frynty a Jana Vodňanského, volají po zhudebnění, kterého se postupně ujali Václav Lahodný, Michal Vích, Hana Tonzarová, Pavel Jurkovič, Miloš Kysilka a Tomáš Vlk. Weinbergerovy verše jsou stavebním kamenem řady kabaretních představení, v nichž autor také hraje a zpívá; nyní např. v kabaretech Kabaret Ogden N., Obydlený meteorit, Kdybych byl žralok, Dobře vím, že jsi šedivá. Ke slovu se tímto způsobem dostávají také dialogy, úvahy a improvizované povídky. Tiskem vyšly sbírky povídek Nerovnováha a Radostný úlek. Pozoruhodné jsou Weinbergerovy překlady básní a písní amerického autora Ogdena Nashe, jak pro kabaret, tak pro Pražské symfoniky i v samostatné dvojjazyčné knize Kdyby Ogden uměl česky - What if Ogden Could Speak Czech. Kulturní aktivity Jiřího Weinbergera jsou zachyceny na stránkách www.j-w.cz, jeho kariéra matematika, programátora, konzultanta a lektora komunikačních dovedností na stránkách www.timing.cz.

Pavla Hovorková je kreativec - vymýšlí, kreslí a následně graficky a výtvarně zpracovává své nápady. Velkým úspěchem je spolupráce s paní Petrou Sternbergovou, spolumajitelkou barokního zámku Jemniště. Tvoří spolu veškeré zámecké tiskoviny od log až po výšivky na oděvy její myslivecké módy. Tato spolupráce je nesmírně obohacující a inspirativní i po osobní stránce. Totéž platí i o dlouholeté spolupráci s Václavem Martincem, divadelním režisérem a pedagogem. Díky divadelní tvorbě (spolupráce výtvarník-režisér) se dostala k ilustrování jeho knihy Mluvní průprava pro děti a jejich rodiče (Albatros, 2015). Další velkou radostí je vymýšlení firemních log a výprav pro divadelní představení. Od malička miluje kreslení a vymýšlení nápadů všeho druhu. Celou základní školu chodila do výtvarného kroužku. Kreslení a malování si potom užívala i během studií oděvního výtvarnictví (SPŠT Brno) a scénografie (Divadelní fakulta JAMU v Brně) až po profesní dráhu grafičky. Ukázky tvorby můžete zhlédnout na stránkách www.hovorko.cz.

14. dubna 2016, www.ceskenovinky.eu

 

<< zpět

 

 

 

viz. také www.timing.cz