J-W Studio

Setkání s původními písněmi, povídkami a také s jazzem beze slov.
A hlavně: s lidmi, kteří jsou toho všeho autory a interprety.

Dvojjazyčný kabaret Ogden Nash v Karlíně, Zuzana Havelková

Jiří Weinberger (autor, zpěvák a recitátor), Hana Tonzarová (zpěvačka, skladatelka a recitátorka) a Miloš Kysilka (klavírista, zpěvák, skladatel a aranžer) vytvořili v karlínském sboru v Praze (bývalé synagoze) jedinečný zážitek, který pro nadcházející kulturní sezonu nastavil vysokou intelektuální laťku. Literárně hudební pásmo Kabaret Ogden Nash stojí na verších Jiřího Weinbergera, které vznikly jako překlady a parafráze poezie amerického básníka Ogdena Nashe. Už v roce 2006 vydalo nakladatelství Baronet, a.s. knížku Kdyby Ogden mluvil česky (What if Ogden could speak Czech).

Dvojjazyčně koncipovaná sbírka původních anglických veršů a jejich zrcadlově umístěných "překladů" do češtiny od Jiřího Weinbergera. Slovní hříčky, jemné jazykové nuance, podtext nevyřčeného, ale oslovujícího, tvoří z "překladů" a někdy parafrází jedinečnou živou poezii. Verše kouzelně pracují se symboly zvířátek, například zaujme mravenec, slon, pštros, ptakopysk (je to však jenom / pravdy půl, nesedal si a vyhynul//), termit (Praotec termit se zavrtal do prken / a našel pamlsek pod jejich povrchem. / Jinak by dneska sestřenka Madla / podlahou v předsíni nepropadla//). Vtipné rýmy glosují často podtext nebo kontext a oslovují svojí jednoduchostí, současně výstižností. Ačkoliv je v jednoduchosti síla, je nutné připomenout, že za jednoduchostí veršů Jiřího Weinbergera stojí nejenom talent, ale i bohaté vědomostní zázemí, životní zkušenost a hloubavá mysl. Jakkoliv verše působí svojí lehkostí jednoduše, Jiří Weinberger "vytahuje z rukávu" každé slovo na základě hlubokých úvah, skládá onu lehce působící mozaiku pečlivě a důkladně. Jeho starší sbírky byly převážně určené dětem a právě tam se autor svědomitě zamýšlel nad obsahem, který je srozumitelný předškolákovi, prvňákovi, těm odrostlejším a posléze dospělým. Ne náhodou se jeho básně dostaly do školních čítanek. Oslovují děti i dospělé, míří na city, nemajíce věkových hranic. Při vzniku veršů pro knihu, na níž je kabaret postaven, byla překladateli velkou oporou prof. Věra Bořkovcová, která žila v USA od roku 1952 a angličtinu (a v angličtině) studovala od svého dětství, byla v tomto jazyce více než doma a její vysvětlující e-maily sehrály při překladech Jiřího Weinbergera významnou roli.

K vyznění pořadu v Karlíně velmi přispěla hudba a recitace Hany Tonzarové, která české verše citlivě doplňovala. Hudebník a aranžér Miloš Kysilka potvrdil, že všichni tři aktéři jsou na jedné vlně souznění, což spolu s poezií vtahovalo diváky do děje, a to i přes netradiční prostředí. Vedle Hany Tonzarové složili hudbu pro daný kabaret také Miloš Kysilka a Marie Sommerová.

Dlouhotrvající potlesk přinutil Jiřího Weinbergera přidat na závěr ještě několik básní z jeho nové sbírky Anebo jen nezvyk?, kterou vydala letos v březnu Agentura Krigl a kresbami opatřil Petr Wohl.

Ogden Nash se narodil 19. 8. 1902 a zemřel 19. 5. 1972. Jeho verše měly díky výběru témat a neomezené hře se slovy světový ohlas. Přesto o něm v České republice donedávna skoro nikdo nevěděl, učitele angličtiny nevyjímaje. První vážnější pokus překládat Nashovy básně do češtiny učinil v roce 2006 právě Jiří Weinberger za konzultačního přispění prof. Věry Bořkovcové.

Jiří Weinberger se narodil 2. 7. 1946 v Brně. Básník, textař, esejista, překladatel, analytik a lektor, se jako učitel zabývá několika obory, např. komunikačními a prezentačními dovednostmi, ale i tím, jak psát interní směrnice, projektovým řízením, atd. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (RNDr., CSc.) a herectví na LŠU, kde ho ovlivnil zejména Ivan Vyskočil, dramatik, humorista a velká osobnost divadla malých forem. Poezie Jiřího Weinbergera bývá označována jako nonsensová (on sám má poněkud netradiční názor na to, co vůbec pojem "nonsense" znamená), pokud bychom ho chtěli jako autora k někomu přiřazovat, byl by to pravděpodobně Jan Vodňanský nebo již zmíněný Ivan Vyskočil.

Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger hrají nyní spolu s Mariannou Boreckou a Tomášem Vlkem nejčastěji v literární kavárně Caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2; ostatní kabarety jsou pouze v češtině a jejich historii datovanou od roku 2008 najdete na e-adrese www.j-w.cz v rubrice Archiv akcí, knihy a e-knihy, a potom v rubrice Knihy a e-knihy.

Pořad v Karlíně se uskutečnil díky pravidelným setkáváním Pražského klubu spisovatelů, dobré vůli a ochoty protagonistů a organizátorky Olgy Nytrové, která klubu v Praze předsedá, a díky vstřícnosti faráře CČSH Jiřího Vaníčka. Na přípravě spolupracoval literárně dramatický klub Dialog na cestě.

Zuzana Havelková, 28.9.2019

Text byl uveřejněn na obecspisovatelu.blog.cz

 

<< zpět

 

 

 


viz. také www.timing.cz