J-W Studio

Setkání s původními písněmi, povídkami a také s jazzem beze slov.
A hlavně: s lidmi, kteří jsou toho všeho autory a interprety.

Rozhovor Tomáše Langera - EPALE s Jiřím Weinbergerem z TIMING Praha, Tomáš Langer

Dobrá komunikace je vždy "od srdce k srdci".

Jak se dostat od Matfyzu k lektorování komunikace? Jsou lektoři také svým způsobem herci?A jak by se měl lektor "napojit" na účastníky?

Tomáš Langer

Jiří Weinberger je zakladatelem sdružení TIMING Praha, kde působí jako jednatel, lektor, analytik a koordinátor. Vystudoval obor Pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK a Herectví na LŠU - specializované studium pro pracující. Pracoval pro Státní výzkumný ústav materiálu, Lékařskou fakultu UK - Biokybernetická laboratoř, Inorga Praha, aktuálně působí jako ředitel sdružení TIMING Praha. Jakkoli je průběh jeho vzdělání i pracovních pozic rozmanitý, dokázal si JW vytvořit ve své praxi mentální mapu, která většinu toho, čím se zabýval, produktivně sumarizuje. To je významným přínosem prakticky ve všech kurzech a seminářích, ve kterých jako lektor působí; rozumí si dobře s posluchači přicházejícími z velmi rozmanitých působišť. Publikoval více než 100 odborných článků v ČR i v zahraničí, 16 knih s prózou a verši pro dospělé i pro děti, viz www.j-w.cz.

Poprvé jsme se setkali před téměř 10 lety, jednou z Vašich specializací tehdy byla výuka komunikačních dovedností. Platí to stále? O co má trh dodnes zájem?

O mně to platí. Komunikačním dovednostem se jako lektor věnuji zhruba 15 roků. Nemohu se ale vyjádřit o celém trhu "s kurzy komunikace". Zájem jistě trvá, podstatné je, s jakou motivací. Utratit peníze před koncem roku? Utužit pracovní týmy několikadenními pobyty v pěkných místech? Kvalita každé akce, nejen kurzů a komunikačních kurzů, bývá rozmanitá. Neznám ten "trh s komunikací" natolik, abych se mohl vyjádřit závazně, vím pouze, že některé z nabídek jsou nesmyslně drahé.

TIMING je na vzdělávacím trhu již 25 let a za ta léta se toho změnilo hodně - např. počáteční orientace na sofistikované počítačové simulace a optimalizace připravované "na míru" už není tak aktuální, ve světě se prosadila rutina polohotových, dosti univerzálních, byť mnohdy pro daný problém ne zcela adekvátních softwarových nástrojů. Leckdy se problém definuje až podle toho, čím by se ho dalo rychle vyřešit. Zhruba řečeno, zákazníci někdy získávají mnohem rychleji méně kvalitní, zpravidla ovšem hezky vypadající, výsledky.

Jak jste se vlastně dostal k podnikání ve vzdělávání dospělých? Vystudoval jste MatFyz, tak bych Vás zařadil spíše do jiných profesí...

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK jsem vystudoval specializaci "Pravděpodobnost a matematická statistika". To spolu s řadou náhod mě dovedlo k počítačové simulaci ve službách mnoha oborů od metalurgie, přes řízení projektů až po simulaci neurologických problémů. A také k zajímavému pohledu na svět asi netypickému pro typického komerčního analytika.

Jaký je tedy Váš pohled na svět?

Ráno při probouzení a večer u zpráv dosti pesimistický. Přes den u většiny aktivit je to znatelně lepší. Vím, že odpovídám velmi soukromě, k porozumění světu v jeho úplnosti mám "nekonečně" daleko.

Věnujete se také kreativnímu psaní a autorskému divadlu. Využíváte svého nadání v rámci výuky?

Herectví jsem "vystudoval" ve škole pro pracující, kterou vedl režimem diskvalifikovaný budoucí profesor DAMU Ivan Vyskočil. Přihlásil jsem se tam vlastně kvůli němu, znali jsme se z jeho neformálních seminářů. Imponovalo mi mj. to, jak exaktně uvažuje, přestože, pokud vím, nikdy neřekl, že rozumí matematice; myslím si, že kdyby býval chtěl, matematiku by úspěšně vystudoval.

Jestli svých (samozřejmě poněkud omezených) hereckých schopností využívám jako lektor při výuce? Ano, ale velmi, velmi střídmě. Vím totiž poměrně dobře, co je šmíra v projevu herce, a přestože to tak navenek nevypadá, shledávám vnitřně podobnou šmíru rovněž u některých lektorů; oni si totiž někteří lektoři, tak jako někteří herci myslí, že když něco není navenek vidět, tak to není. Ale dobrá komunikace je vždy "od srdce k srdci, ne pouze od periferních orgánů aktéra k očím a k uším konzumenta.

Jsou lektoři také svým způsobem herci?

Slovo "herectví" má mnoho významů, a tak nemohu na tuto otázku stručně odpovědět, aniž bych značnou část čtenářů a třeba i sám sebe zmátl. Vezmu to jenom z jednoho okraje: hlasová technika mnoha lektorů je špatná, a mikrofonem to kvalitně dohnat nelze. Celý profesní život hlasově nedisponovaného lektora by mohl být šťastnější, kdyby s tímto (většinou nereflektovaným) hendikepem něco rozumného udělal. Vím jak na to, sám jsem si tím prošel. Hlas uvádím jen jako jeden z příkladů, platí zcela obecně, že zacházení se svým tělem (a se svým nitrem) lektoři (na rozdíl od dobrých herců) pozornost a péči spíše nevěnují. Bohužel.

Co by tedy měl dělat lektor, který nedisponuje ideální hlasovou technikou?

Na to, jak coby malé robě správně tvořil hlas, když jím hlasitě deklaroval svou radost z prostoru (popř. zlost na vzdalující se matku), na to si dospělák sám od sebe už nevzpomene, kdo zdravý hlas ztratí (často v rámci tzv. školní výchovy k "mravnosti a uměřenosti"), musí si ho nejlépe pod vedením někoho, kdo ví a umí, znova osvojit a natrénovat. Ale pozor: tak jako je nezanedbatelně pomýlených komunikačních kurzů, tak se lze také potkat s učitelem, jehož nápravná hlasová instruktáž povede na scestí, jímž je někdy i poničení hlasivek platícího žáka. Jednu z dobrých možností mohu komukoli ve vhodné místnosti nebo i na louce předvést, ale do písmenek své hlasové instrukce nenarvu. Obstojný trvalý pokrok vyžaduje násobné opakování vhodných minitréninků. S tím, že ev. nemocné hlasivky musí léčit lékař, ne učitel komunikace.

Věnujete se "soft skills" tématům, jejichž efekt není vždy patrný hned. Jak by měl vypadat kurz, abyste s ním byl po jeho skončení spokojen?

Jiří Weinberger coby spokojený posluchač? Netrval bych na totální dokonalosti kurzu, ale hlavně na tom, aby věci znalý lektor pracoval v oboustranném napojení na všechny přítomné. A ne tak, že on už to umí a tak to jen bez aktuálního mezilidského napojení zadeklamuje. Vím, že se trochu opakuji, ale zdůrazňuji tím klíčový faktor, na který se mnohdy zapomíná.

Jak se tedy "napojit" na účastníky?

Napojit se na účastníky = být plně přítomen v aktuální situaci, tedy:

  1. registrovat ji, všímat si "copak to tady a teď máme ve společném "zorném poli"?",
  2. nebát se improvizace a přitom improvizování nepřehánět (a neplést si ho s drzostí),
  3. i při odbočkách mít na mysli hlavní cíl i dílčí cíle a vždy se k nim taktně vrátit,
  4. a "umět"!, "vědět" nestačí. Holé "vědět a neumět to podat" může výuce dokonce uškodit.

Se kterou největší perličkou jste se ve vzdělávání dospělých za svou kariéru setkal?

Historka to je spíš smutná až truchlivá: s kolegou jsme přednášeli na téma "Jak pracovat s interními směrnicemi". V materiálech zákazníka jsme na webu našli nepovedený odstavec, na kterém jsme chtěli ukázat, jak se taková věc psát nemá. V tom se místní šéfová zvedla a s prásknutím dveřmi odešla. Zbylí posluchači se rozesmáli a řekli nám, že ten odstavec napsala ona. Seminář pak probíhal ve velice srdečné a dělné atmosféře. Ta firma si nás ale už nikdy neobjednala (a my následně volíme příklady nepodařených textů raději vždycky odjinud).

Jak bude podle Vás vypadat vzdělávání dospělých třeba za dalších 10 let?

Koule na to snad mám, křišťálovou kouli ne. Vývoj na 10 let dopředu jsem nikdy předvídat neuměl a to jsem byl mlád a plný fantazie. Nevím. Čtu si v poslední době tu a tam o vývoji umělé inteligence a nechce se mi věřit všemu, co ze řetězu utržení autoři předvídají. Nicméně, vzdělávání dospělých se jistě znatelně promění, protože se bezpochyby promění způsoby práce (vzdělávání dětí, má u nás bohužel místy takovou setrvačnost, že mě nepřekvapí, když tu bude i za 10 let bez výraznějších změn).

Co nebo kdo je pro Vás profesní inspirací?

Zcela nedávno mě velmi podnětně oslovilo několik lektorů portálu "Pátečníci" - přestože jsem tam většinou sledoval přednášky z oborů mně vzdálených, např. z historie. Ostatně, kdybych byl vyzván, abych kolegům lektorům ještě něco poradil, doporučil bych jim sledovat aspoň občas přednášky z oborů, o kterých vědí málo nebo nic. Snáze si přitom povšimnou, jak to ten lektor vlastně dělá, v čem je dobrý a v čem naopak nikoliv.

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Informace o současných aktivitách Jiřího Weinbergera lze dohledat na adresách:
www.timing.cz, www.j-w.cz, ALBATROS, KOSMAS, KRIGL, CAFÉIDOSKOP, Český institut interních auditorů

říjen 2021

 

<< zpět

 

 

 


viz. také www.timing.cz